Úřední deska

Závěrečný účet za rok 2022, 1 MB
Datum vyvěšení: 29.06.2023, datum sejmutí: 30.07.2024
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dle § 43 zákona č 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet za rok 2022 dne 28.6.2023 Usnesením č. 3.